Medlemsavgift

Medlemsavgiften är olika beroende på om du är yrkesverksam, studerande eller stödmedlem.

Medlemsavgiften är densamma för alla yrkesverksamma terapeuter.

I medlemsavgiften ingår en Patientansvarsförsäkring som är lika för alla typer av terapeuter enligt KMR:s yrkesgrupper. Försäkringen täcker alla godkända terapiformer du arbetar med. KMR har utarbetat en försäkring som ger den verksamma terapeuten ett bra och säkert skydd. Det finns även möjlighet att teckna tilläggsförsäkringar.

Avgifter 2018

Medlemsavgift 2 300 kr/år inkl. patientansvarsförsäkring och reklamplats på hemsidan.

  • Studerande 2 000 kr/år inkl. patientansvarsförsäkring och reklamplats på hemsidan
  • Stödmedlem 1 500 kr/år inkl. reklamplats på hemsidan 
  • Certifiering 950 kr (engångsavgift). Efter godkänt inskickat diplom/betyg och inbetald avgift, skickas ett Certifieringsintyg ut.

Nytt : Djurterapi-tillägget är avskaffad, ingen extra tillägg för djurterapi.

Notera: Årsavgiften kan delas upp på två betalningar, men då tillkommer administrativ kostnad på 50 kr