Patientansvarsförsäkring

När du blir medlem ansluts du automatiskt till en patientansvarsförsäkring framtagen i samarbete med förbundet och vår försäkringsmäklare. Premieavgiften ingår i den årliga medlemsavgiften.

Patientansvarsförsäkringen täcker felbehandlingar, felaktigt ordinerade mediciner, rättegångskostnader i samband med dessa och olycksfall på praktiken. Försäkringen är personlig och följer med dig oavsett var du arbetar inom Norden.

Om du reser utanför Norden så har vi EU/EES tillägg. Den kostar 240 kr per år. Gäller för alla euro-länder + Norge, Island och Liechtenstein.

Premieavgift

800 kr per år (ingår i medlemsavgiften)

Försäkringsbelopp Sak- och Personskada

4 000 000 kr

Maximal ersättning

10 000 000 kr per år

Självrisk

7 % av basbeloppet  (3200 kr)

1 basbelopp 44 500 kr 

Geografisk omfattning

Inom Norden, vid arbete på annan ort eller på annans klinik .

Mot tillägg kan man utöka försäkringen att gälla inom EU/EES.

Villkor i sammandrag

  • Om en patient blir felbehandlad av den försäkrade kan ersättning enligt reglerna i Skadeståndslagen (SKL) utbetalas genom försäkringen. Försäkringsavtalet innebär att ersättning kan betalas vid diagnosskador eller skador orsakade av ofullständig undersökning.
  • Vid skador föranledda av felaktig ordinerad medicin kan ersättning betalas genom denna försäkring.
  • Försäkringen innebär också att försäkringsbolaget åtagit sig att efter gjord skadeanmälan objektivt utreda ersättningsfrågan samt att för försäkringstagarens räkning överta förhandlingar med den som begär ersättning och att föra försäkringstagarens talan vid eventuell rättegång och därvid även betala rättegångskostnaderna även om försäkringsbeloppet därigenom överskrids.
  • Olycksfall som kan inträffa i er praktik, till exempel skada i väntrummet där patienten faller av stolen eller halkar, ingår i ansvarsförsäkringen även om skadeståndsskyldighet enligt Skadeståndslagen (SKL) inte anses föreligga.

Fullständiga villkor erhålles på begäran. Kontakta kansliet.