Certifiering

KMR kan utfärda en officiell certifiering inom ett område. Det kräver medlemskap i förbundet och en godkänd utbildning. Även skolor kan certifieras om de uppfyller förbundets krav.

Arbetsmarknaden kräver idag allt oftare certifiering av terapeuter.

Komplementärmedicinska Riksförbundet erbjuder nu alla terapeuter med godkända utbildning att ansöka om certifiering.

Kraven är:

  • att terapeuten innehar minst kunskaper i 150 gymnasie poäng  i basmedicin motsvarar Medicin 1 med följande innehåll:

         Kunskap om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt kunskaper om människans normala fysiska utveckling genom livet.

         Kunskap om sjukdomar och förmåga att uppfatta symtom på sjukdom.

         Kunskap om läkemedel, läkemedelsanvändning, lagar och andra bestämmelser.

         Kunskap om mikroorganismer och deras spridningsvägar samt kroppens försvarssystem.

         Förmåga att ge första hjälpen och hjärt-lungräddning

         Förmåga att använda medicinsk terminologi.

  • för akupunktur gäller 60 hp/ECTS basmedicin och öronakupunktur 30 hp/ECTS.
  • uppvisande av intyg/diplom gäller 
  • att förbinda sig att följa KMR:s etiska regler samt FN:s stadgar
  • att terapeuten är medlem i KMR
  • att terapeuten innehar behandlingsansvarsförsäkring

Kostnaden för certifieringen som fn är livslång är 950:- och är en engångsavgift 

Skolor

Godkända skolor är välkomna att ansöka om certifiering för hela skolan.

Kostnaden för certifiering av en skola är 1000:- .