Certifiering

KMR kan utfärda en officiell certifiering inom ett område. Det kräver medlemskap i förbundet och en godkänd utbildning. Även skolor kan certifieras om de uppfyller förbundets krav.

Arbetsmarknaden kräver idag allt oftare certifiering av terapeuter.

Komplementärmedicinska Riksförbundet erbjuder nu alla terapeuter med godkända utbildning att ansöka om certifiering.

Kraven är:

  • att terapeuten innehar minst kunskaper i 150 gymnasie poäng  i basmedicin motsvarar Medicin 1 enligt följande https://www.skolverket.se. För akupunktur gäller 60 hp/ECTS basmedicin och Öronakupunktur 30 hp/ECTS.
  • Uppvisande av intyg/diplom gäller .
  • att förbinda sig att följa KMR:s etiska regler samt FN:s stadgar
  • att terapeuten är medlem i KMR
  • att terapeuten innehar behandlingsansvarsförsäkring

Kostnaden för certifieringen som fn är livslång är 950:- och är en engångsavgift 

Skolor

Godkända skolor är välkomna att ansöka om certifiering för hela skolan.

Kostnaden för certifiering av en skola är 1000:- .