Företagsförsäkring

Företagsförsäkringen är en verksamhetsförsäkring, som du kan teckna om du redan är medlem i KMR och har en Behandlingsansvarsförsäkring. Försäkringen gäller bla förlust av inventarier och varor i din praktik vid t.ex. inbrott, brand eller vattenskada.

Denna försäkring är en separat försäkring. Ansökningsblankett rekvireras från försäkringsbolaget.

Ni som bedriver alternativ/komplementär medicinsk verksamhet bör kontrollera att Er egendom täcks av Er nuvarande försäkring, om Ni har praktik i hemmet täcks den inte av Er hemförsäkring.

Företagsförsäkringen täcker Er egendom i lokal mot brand, vatten, inbrott och avbrott till följd av dessa skadehändelser.

Premieavgift

880 kr/år 

Försäkringsbelopp

  • Maskinerier/inventarier/varor  350 000 kr
  • Avbrott vid Inbrott/Brand/Vatten  max. ersättning 1.000 000 kr
  • Rättskydd 5 basbelopp
  • Glas upptill 5 kvm/stycket 
  • Allmänt ansvar (ej felbehandling) 5.000 000 kr, max ersättning 10.000 000 kr / år.

Allrisk stationär egendom ingår. 

Självrisk

3 300 kr 

Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller på det försäkringsställe som angivits i försäkringsbrevet

NYHET: För de försäkringstagare som inte har inventarier men har behov av Allmänt ansvar och Rättsskydd kan från och med nu teckna denna reducerade företagsförsäkring  (premie 450 kr)