Företagsförsäkring

Företagsförsäkringen är en verksamhetsförsäkring, som du kan teckna om du redan är medlem i KMR och har en Behandlingsansvarsförsäkring. Försäkringen gäller bla förlust av inventarier och varor i din praktik vid t.ex. inbrott, brand eller vattenskada.

Denna försäkring är en separat försäkring. Ansökningsblankett rekvireras från försäkringsbolaget.
Ni som bedriver alternativ/komplementär medicinsk verksamhet bör kontrollera att Er egendom täcks av Er nuvarande försäkring, om Ni har praktik i hemmet täcks den inte av Er hemförsäkring.

Företagsförsäkringen täcker Er egendom i lokal mot brand, vatten, inbrott och avbrott till följd av dessa skadehändelser.

Premieavgift

704 kr/år 

Premien för företagsförsäkringen är en avdragsgill kostnad och kostar bara 59 kr/månad och är ett paket av följande 12 försäkringar:

 • Inbrottsförsäkring
 • Brandförsäkring
 • Vattenskadeförsäkring
 • Glasförsäkring
 • Allriskförsäkring
 • Avbrottsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Tjänstereseförsäkring
 • Ansvar för hyrd fastighet
 • Överfallsförsäkring
 • Krisförsäkring

Självrisk

från 0 kr till 3 300 kr beroende på skada

Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller på det försäkringsställe som angivits i försäkringsbrevet

Du kan läsa mer om våra medlemsförsäkringar  här: KMR-Arctic.

NYHET: För de försäkringstagare som inte har inventarier men har behov av Allmänt ansvar och Rättsskydd kan från och med nu teckna denna reducerade företagsförsäkring  (premie 450 kr) och en med dygnet runt-skydd  (premie 495 kr)

Vid försäkringsfrågor kontakta Arctic vår försäkringsmedlare mail: foretag@arctic.se telefon: 08 746 05 60