Olycksfall under arbetstid

Ny tilläggsförsäkring!

Denna kan tecknas om du redan har sakförsäkring hos oss.

Olycksfallsförsäkringen är en försäkring som skyddar dig om du under arbetstid drabbas av ett olycksfall och det uppkommer kostnader och/eller bestående men.

Med arbetstid menas inte bara när du är med en kund/klient/patient, utan när du håller på med något arbetsrelaterat. Kan t.ex. vara när du är iväg för att handla material till verksamheten eller när du halkar på en isfläck på väg till jobbet.

Högsta ersättning vid 100 % invaliditet är 5 prisbasbelopp (f.n. 262 500 kr).

Premie 450 kr / år

Olycksfallsförsäkring dygnet runt

Premie 495 kr / år

Du kan läsa mer om våra medlemsförsäkringar  här: KMR-Arctic.

Vid försäkringsfrågor kontakta Arctic vår försäkringsmedlare mail: foretag@arctic.se telefon: 08 746 05 60