Behandlingsskadeförsäkring

När du blir medlem ansluts du automatiskt till en Behandlingsskadeförsäkring framtagen i samarbete med förbundet och vår försäkringsmedlare Arctic, försäkringsbolag är Berkley. 

Behandlingsskadeförsäkringen täcker felbehandlingar, felaktigt ordinerade mediciner, rättegångskostnader i samband med dessa och olycksfall på praktiken. Försäkringen är personlig och följer med dig oavsett var du arbetar inom Norden. Försäkringen inkluderar även oralt intag av näring, ört och homeopatiska preparat. Försäkringen inkluderar alla behandlingsformer enligt vår hemsida.

Olycksfall som kan inträffa i er praktik, till exempel skada i väntrummet där kunden faller av stolen eller halkar, ingår i ansvarsförsäkringen även om skadeståndsskyldighet enligt Skadeståndslagen (SKL) inte anses föreligga.

Om du reser utanför Norden så har vi EU/EFTA tillägg.  Gäller för alla euro-länder + Norge, Island och Liechtenstein.

Du kan läsa mer om våra medlemsförsäkringar här: KMR-Arctic.

Premieavgift

648 kr per år. 

Tillägg per år

Manuell terapi / Kiropraktik / Naprapati      330 kr

 Utökning att gälla i EU / EFTA                   300 kr

 Djurterapi                                                   110 kr

 Läraransvar                                                320 kr

 Hovvård                                                      600 kr

 Ridinstruktör                                             1 200 kr 

 Cryopen                                                       550 kr

Försäkringsbelopp per skadetillfälle

2 000 000 kr

Maximal ersättning

4 000 000 kr per år

Självrisk

3 300 kr

Geografisk omfattning

Inom Norden, vid arbete på annan ort eller på annans klinik .

Mot tillägg kan man utöka försäkringen att gälla inom EU/EES.

Villkor i sammandrag

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och hjälper dig om någon kund anser att hon/han blivit skadad av din behandling.

Om en kund blir felbehandlad av den försäkrade kan ersättning enligt reglerna i Skadeståndslagen (SKL) utbetalas genom försäkringen.

  • Försäkringen kan betalas  fysiska skador vilka du vållat under behandlingen
  • Försäkringsavtalet innebär att ersättning kan betalas vid diagnosskador orsakade av ofullständig undersökning.
  • Vid skador föranledda av felaktig ordinerad medicin kan ersättning betalas genom denna försäkring
  • Försäkringen gäller ej för skador orsakade av fel i själva produkten (såsom medicin, naturprodukter eller annat ämne) som ordinerats patienten (så kallad Produktansvar).

Vid dessa fall åtar sig Försäkringsgivaren att för din räkning:

  • Utreda om skadeståndsansvar föreligger.
  • Förhandla med den som kräver skadestånd.
  • Föra din talan vid rättegång och därvid betala rättegångskostnader som du åsamkats och som du inte kan få ut av motpart eller annan.
  • Betala det skadestånd som du är skyldig att betala enligt gällande skadeståndsrätt.
  • Försäkringen innebär också att försäkringsbolaget åtagit sig att efter gjord skadeanmälan objektivt utreda ersättningsfrågan samt att för försäkringstagarens räkning överta förhandlingar med den som begär ersättning och att föra försäkringstagarens talan vid eventuell rättegång och därvid även betala rättegångskostnaderna även om försäkringsbeloppet därigenom överskrids.

Vid försäkringsfrågor kontakta Arctic vår försäkringsmedlare mail: foretag@arctic.se telefon: 08 746 05 60