Sjukavbrottsförsäkring

En tilläggsförsäkring som kan tecknas om du redan har sakförsäkring.

Sjukavbrottsförsäkringen täcker de fasta kostnaderna för din verksamhet om du drabbas av sjukdom eller olycksfall. 

Denna försäkring är en s.k. tilläggsförsäkring. Särskild ansökningsblankett rekvireras från försäkringsbolaget.

Premieavgift

1785 kr per år

Maximal ersättning

10.000 kr per månad

Ansvarstid

12 månader

Karens

30 dygn

Vad försäkringen täcker

Försäkringen täcker Dina fasta kostnader för Din rörelse om Du skulle drabbas av arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall.

Exempel på fasta kostnader: Avtalade löner och lönebikostnader till anställda, fasta uppvärmningskostnader, fasta avgifter för el och tele, kontors- bokföringsförsäkrings kostnader, räntor i rörelse mm.

Försäkringen får tecknas av person upp till 65 års ålder.