Sjukavbrottsförsäkring

En tilläggsförsäkring som kan tecknas om du redan har sakförsäkring.

Sjukavbrottsförsäkringen täcker de fasta kostnaderna för din verksamhet om du drabbas av sjukdom eller olycksfall. 

Denna försäkring är en s.k. tilläggsförsäkring. Särskild ansökningsblankett rekvireras från försäkringsbolaget.

Premieavgift

1785 kr per år

Maximal Ersättning

Max SEK 120 000 per år

Ansvarstid

12 månader

 Karenstid

30 dagar

Vad försäkringen täcker

Försäkringsbeloppet kan tas i anspråk utan krav på redovisning av fasta kostnader och utan krav på redovisning av merkostnader för vikaries eller ersättares lön. Försäkringen lämnar ingen ersättning vid arbetsoförmåga till följd av sjukdom, olycksfall eller följdsjukdom därav, som var känd vid försäkringens tecknande.

Du kan läsa mer om våra medlemsförsäkringar  här: KMR-Arctic.