KAM utredningen 2019

Den 5 juni 2019 lades KAM (Komplementär och Alternativ Medicin)-lagförslaget fram av Socialdepartementet.

Utredaren Kjell Asplund var ålagd att utreda aspekter på alternativmedicin enligt en rad punkter, men KMR redogör i sitt remissyttrande för hur Asplund har brustit i sitt åtagande. Asplund har inte ens fullgjort den första punkten på Regeringens lista. Dessutom var KAM-expertkommittén jävig med 16 representanter från skolmedicinen och/eller svenska myndigheter, som har en direkt koppling till den offentliga sjukvården, mot 1 enda representant från KAM-branschen som arbetar aktivt. Vidare så bryter lagförslaget mot ett flertal internationella konventioner, grundlagen samt EU-rätten. Därför måste utredningen diskvalificeras och lagförslaget ogiltigförklaras.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/03/utredning-foreslar-forbattringar-for-de-som-soker-alternativ-medicin/

Här kan ni läsa alla remissvar på denna utredning:

https://www.regeringen.se/remisser/2019/07/remiss-sou-201915-komlementar-och-alternativ-medicin-och-vard---sakerhet-kunskap-och-dialog-sou-201928-ny-lagstiftning/

Här kan ni läsa vårt remissvar till Socialdepartementet insända den 2019-10-27

KMR:s  Remissvar till Kjell Asplunds KAM Utredning

Bilaga 1 Novus rapport

Bilaga 2 2000tv

Bilaga 3 reumatiker 

Bilaga 4 von quitzow

Vi har JO-anmält Socialdepartementet 2019-11-07 pga hanteringen av vårt remiss, läs mer om detta här:

https://www.thenhf.se/kam-utredningen-komplementarmedicinska-riksforbundet-jo-anmaler-socialdepartementet/