GDPR policy

Senast uppdaterad 2018-05-24

Inledning

Komplementärmedicinska Riksförbundet (KMR)  värnar om din integritet. Här förklarar vi hur vi hanterar dina uppgifter enligt aktuell lagstiftning. Det är viktigt att du tar del av denna information för att förstå hur vi behandlar dina uppgifter för att du ska känna dig trygg. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via uppgifterna längst ned på denna sida.

Ansvarig för personuppgifterna

Komplementärmedicinska Riksförbundet, org.nr 802418-4338 med adress Tätorpsvägen 34, 128 31 Skarpnäck är ansvarig för behandling av medlemmarnas  personuppgifter.

Personuppgifter vi behandlar

  • Namn

  • Personnummer

  • Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post, adress, hemsida, facebook, länk till BokaDirekt)

  • Information om medlemmar (tex vilken form av  medlemskap, vilka terapiformer medlem arbetar med, vilken utbildning, intyg/diplom)

  • Elevlistor från skolor vi samarbetar med

  • Korrespondens om våra tjänster (feedback mm)

Ändamål att behandla uppgifter

Vi behandlar uppgifterna för att kunna hantera medlemskap för att lagligt kunna fullgöra tjänsteavtalet.

Vi behandlar uppgifter om våra medlemmar för att kunna hantera medlemsservice-ärenden, support samt uppföljning.

Vi behandlar uppgifter för att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser såsom exempelvis bokföringslagen och penningtvättslagen.

Vi behandlar uppgifterna för berättigat intresse då behandlingen är nödvändig för att tillgodose KMR’s och våra medlemmarnas intresse att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och system.

Lagringsperiod

Vi lagrar uppgifterna så länge medlem är aktiv hos KMR eller om vi har kommit överens om att spara (när medlem är vilande)  En kund räknas som inaktiv efter 36 månader av uteblivet köp eller kontakt. Vissa uppgifter lagras längre pga bokföringslagen.

Andra parter som får tillgång till uppgifterna

KMR säljer ej dina uppgifter vidare till tredje part. KMR kan komma att överföra/dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter enligt nedan. Vi vidtar rimliga säkerhetsåtgärder för att vara säkra på att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt vid överföringen.

Vi använder samarbetspartners för försäkring. Vi använder ackrediterade partners för detta. Våra leverantörer befinner sig både inom och utanför EU/EES. De leverantörer inom EU följer samma regelverk som oss gällande personuppgifter. De leverantörer som befinner sig utanför EU/EES har samtliga policys i enlighet med föreskrifter inom EU.

Vi skyddar dina uppgifter

Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att se till att dina personuppgifter inte manipulera, får förlorade eller förstörs eller att obehöriga kommer åt dem. Våra rutiner förändrar i enlighet med att teknik förbättras.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt att begära ändring om vi har felaktiga personuppgifter. Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter och rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Dock är viss behandling av oss berättigad enlig tex bokföringslagen som vi måste följa, dvs vi måste enligt lag spara vissa personuppgifter. Dessa kan du inte begära radering för.

Om du har synpunkter eller klagomål på vår integritetspolicy kontaktar du oss enligt uppgifter längst ner på denna sida.

Ändring av denna integritetspolicy

KMR förbehåller sig rätten att ändra i denna integritetspolicy. Information om detta kommuniceras i via nyhetsbrev. Du ser enkelt när policyn senast uppdaterades högst upp på denna sida.

Kontaktuppgifter

Komplementärmedicinska Riksförbundet, Tätorpsvägen 34, 128 31 Skarpnäck

MEJL: info@komplementarmedicinska.se

TEL: 0707-442888