Aktuellt

Nytt medlemsförsmån januari 2020

Du får medlemskap i National Health Federation  inkl 4 tidningar för 150 kr / år   (ordinarie pris är 270 kr) Beställ här: https://www.thenhf.se/bli-medlem-2/ senast den 28 febrruari, så hinner du få första numret .

Nya priser för 2019

Medlemsavgiften har sänkts till 2200 kr för ordinarie, studerande 1900 kr, djurterapeuter behåller samma pris 2300 kr / elever 2000 kr.

EU/EES tillägget höjts till 280 kr / år 

Allmänna råd till hygienisk verksamhet   (klicka på texten) 

Ny sluten facebookgrupp för endast medlemmar 2019-02-18 KMR-Komplementärmedicinska riksförbundet -medlemsgruppen

Ändrat Patientansvarsförsäkring till Behandlingsansvarsförsäkring 2019-01-15

Det är samma försäkring, endast namnet är ändrat. Mindre justeringar bland försäkringar, som 1 basbelopp är numera 46 500 kr.

Du får rabatterad utbildning även under 2019

Du får som medlem 5 procent rabatt på alla utbildningar och 10 procent på alla kurser hos Nordiskt Näringscenter , Näringsmedicinska Skolan och Naturterapeutskolan.

Nytt avtal med BokaDirekt

Mer rabatt hos BokaDirekt. Nu betalar du endast 199 kr / månad, första månaden är gratis. Du kan även prova-på en gratismånad.  För mer info kontakta Nils Gillberg BokaDirekt 0771-676700 eller via e-post nils.gillberg@bokadirekt.se Hemsida: www.bokadirekt.se. Bokadirekt är ett bokningssystem som gör dig bokningsbar via Internet och som hjälper dig att få fler kunder:

Facebook

De flesta nyheterna hittar du numera på KMRs Facebooksida!

Maila gärna in info, om du vill synas där (gäller medlemmar). Sara Nomberg är facebook-ansvarig.

Nya styrelsemedlemmar

Vi välkomnar två nya styrelsemedlemmar Janne Forsström och Sara Nomberg.

Boka Direkt

Vi har nu samarbetsavtal med BokaDirekt. KMR-medlemspris är 209 kr / månad. För mer info kontakta Torsten Rytiniemi BokaDirekt 0771-676700, torsten.rytiniemi@bokadirekt.se, hemsida www.bokadirekt.se.

Bokadirekt är ett bokningssystem som gör dig bokningsbar via Internet och som hjälper dig att få fler kunder. 

Djurterapi-tillägget slopat

Djurterapi-tillägg på 300 kr avskaffas. Samma försäkring gäller både för djur och människor. 

Beslut om reducerad avgift för föräldralediga

Föräldralediga får reducerat medlemsavgift: 2000 kr / år. 

KMR-tidningen

Vår nya KMR-tidning  har lanserats. Du som är medlem är välkommen att annonsera gratis, skriva en artikel osv. 

Länkar

Europeisk förbund för alternativ och komplementär medicin EFCAM :  http://www.efcam.eu/
Europeisk association för traditionell kinesisk medicin ETCMA : http://www.etcma.org/component

Politik och samhälle

Stoppa EU från att besluta över din hälsa!  www.vitaminfreedom.org

Visste du att Sverige är enda landet i Europa med en lag som förbjuder barn under 8 år, gravida och födande kvinnor att få komplementär-/alternativmedicinsk behandling?     
www.helabarn.se.
 
Alla är välkomna att sprida viktig information om vår hälsa och alternativ medicin.
Du är hjärtligt välkommen att maila info@komplementarmedicinska.se eller
ringa 0707-442888