Styrelsen

Ordförande

Kaarina Kasurinen

Tel.: 0707-442888

E-post: info@komplementarmedicinska.se

Sekreterare

Marianne Sandström

Tel.: 073 - 721 16 90

E-post: marianne@komplementarmedicinska.se

Kassör

Lotta Nordstrand

Tel.: 0709 - 10 20 30

E-post: lotta.nordstrand@gmail.se

Ledamot

Thomas Tullholm

Tel.: 073 - 596 80 98

E-post: thomas.tullholm@lifesaver.se

Ledamot

Regina Ryderberg

Tel.: 070 - 764 70 43

E-post: info@reginakliniken.com

Ledamot

Janne Forsström

Tel.: 070 - 670 98 91

E-post: janne@komplementarmedicinska.se

Ledamot

Sara Nomberg

Tel.: 070 - 433 13 71

E-post: info@bysara.se