Utbildningskrav

För att bli medlem och kunna teckna försäkring i förbundet krävs följande krav på utbildning:

Diplomerad terapeut

 • Utbildning i en terapiform på minst 200 lärarledda timmar inkl teori/praktik (Fytoterapeut, Kinesiologi, zonterapi m fl) eller
 • En utbildning (flera sammansatta terapierformer) med minst 300 lärarledda timmar såsom t ex: Näringsterapeututbildning, Naturterapiutbildning, Biopatiutbildning

Studiemedlem

För studerande är minimikravet minst 50 timmar inom någon av de godkända naturläkemetoderna.
KMR gör en granskning innan godkännande. 

Stödmedlem

En stödmedlem kan vara:

 • en privatperson eller
 • en terapeut som ej vill teckna försäkring eller
 • ett företag t ex leverantör, grossist eller tillverkare som stödjer förbundets målsättning.

Godkända utbildningar för att kunna teckna försäkring i KMR

Följande utbildningar har för närvarande blivit godkända att teckna försäkringar. Det finns även andra utbildningar som kan komma ifråga.

 • Naturterapeut
 • Homeopati
 • Näringsterapeut
 • Akupunktörer/Akupressur
 • Fytoterapeut
 • Rosenterapeut
 • Kinesiologi
 • Massör
 • Zonterapi/Reflexologi
 • Shiatsu
 • Aromaterapeut Dipl.
 • Kroppsterapeut
 • Naturkosmetisk hudvård
 • Biopati
 • Bonotologi
 • Djurterapeut

För att bli fullvärdig medlem av Komplementärmedicinska Riksförbundet krävs det att du är yrkesversam inom alternativmedicin med en utbildning som godkänts enligt förbundets regler.

För akupunktur gäller att du har basmedicin 60 högskolepoäng eller börjar läsa basmedicin 60 hp/ECTS inom 2 år efter studierna. För öronakupunktur gäller 30 hp/ECTS

Medlemmen ska följa Socialstyrelsen riktlinjer för vad som gäller för hygienisk verksamhet:   https://www.socialstyrelsen.se/halsoskydd/yrkesmassighygieniskverksamhet

Alla nordiska medborgare inom alternativ medicin är hjärtligt välkomna att bli medlemmar med behandlingsskadeförsäkring!